top of page
Konference Statika a technologie je opět plánována jako dvoudenní setkání. První den se ponese ve znamení diskusních panelů na odborná témata. Den druhý bude zaměřen na tematické workshopy, ve kterých budete mít příležitost si prohloubit praktické dovednosti.
Úterý 26. 9. 2023
✓ Registrace & oběd v restauraci hotelu: 10:00 – 12:00

✓ Diskusní panely: 12:00 – 17:00
12:00 – 13:30: Jaké nové technologie dnes statik potřebuje?
 
BIM je dnes jasný trend, ale kolik modelů vlastně statik potřebuje? Většina softwarových aplikací se přesouvá do cloudu. Je to benefit i pro statiku? Velká data a umělá inteligence dnes hýbe světem. BIM? Je BIM i pro malé a střední firmy?

✓ Sdílení dat přes BIM
✓ Umělá inteligence
✓ Cloudové výpočty
✓ Implementace BIM ve firmách
1285218307-huge.jpg
13:50 – 15:15: Co všechno musí statik znát?
 
S vývojem technologií se vyvíjí i potřeba znalostí. Statik je při své práci svázaný normami. Stíhají normy pokrývat technologický pokrok? Mohou obecné metody nahradit normové postupy? Mohou statika nahradit moderní programy? Jak ovlivní havárie oblibu materiálů? Jaká má být míra odpovědnosti statiků?
 
✓ Normy versus obecné metody
✓ Stabilitní a pevnostní výpočty ocelových konstrukcí
✓ Předpjatý beton – technologie v problémech?
✓ Právo a odpovědnost statiků
c926eeb1-5cba-439e-9a99-db79f8ea0ffa_CBFEM book vizualization 1280x1000.png
15:35 – 17:00: Kde je třeba optimalizovat konstrukce?
 
I s pomocí těch nejmodernějších nástrojů je každý projekt vždy dílo člověka. Jaké postupy a jaké materiály zvolit? Jakým způsobem konstrukce optimalizovat? Je optimalizace jen o ceně materiálu? Mění realizační firmy návrhy projektantů? Umíme si nechat za optimální návrh zaplatit? Jak se s požadavky vypořádat na reálných stavbách?

✓ Tlak na cenu a udržitelnost
✓ Statik versus dodavatel
✓ Volba konstrukčního řešení – ocel, beton, spřažené konstrukce?
✓ Praktické zkušenosti z reálných staveb
shutterstock_1253114041.jpg
Diskuse o reálných projektech:

Jedna věc je vize a teorie a druhá věc jsou reálné projekty. Jaké projekty v rámci panelových diskuzí uvidíte?

✓ Novostavba Trojské lávky v Praze
✓ Centrum kybernetické bezpečnosti na Šumavské ulici v Brně
Úterý 21.9.2021 – Večerní program
Pro účastníky obou dnů konference jsme připravili večerní zábavní program od 19:00. Slibujeme, že nudit se určitě nebudete.
Středa 22.9.2021
9:00 – 13:00: Tematické workshopy
9:00  9:50: Tekla Structures pro práci statika
Ing. David Neužil, Construsoft s.r.o.

Výměna dat mezi Tekla Structures a
    výpočetními programy

Snadné vytvoření výkresové dokumentace a           
    výkazu materiálu

Export IFC modelu, výměna dat a spolupráce           
    pomocí CDE

 
 
 
9:55 10:45:  Ušetřete při modelování přípojů v
                         IDEA StatiCa Connection
 
Ing. Ján Kubíček, IDEA StatiCa s.r.o.
Novinky, které dokážou projektantovi ušetřit čas
    a výrobci peníze

Predesign - časové srovnáni automatizovaného
    a manuálního návrhu

Funkce Odhad nákladů - cenová optimalizace
    přípoje, využití u různých typů výrobců

 

10:45 – 11:15: Coffee break
 

11:15 12:05: Obecné posouzení ocelových                                          prvků citlivých na ztrátu stability

 

Ing. Adam Kožoušek, IDEA StatiCa s.r.o.

Správná aplikace globálních a lokálních imperfekcí

Analýza vlastních tvarů ztráty stability

Posouzení pomocí geometricky a materiálově

nelineární analýzy s vlivem imperfekcí
 

12:10 - 13:00: BIM pro statiku

 

Ing. Štěpán Šonka, SCIA CZ s.r.o.
 

Tvorba výpočetního modelu konstrukce pomocí
    BIM aplikace na základě architektonického modelu

Systematická spolupráce mezi statikem a
    architektem/projektantem s pomocí BIM
    technologií

Výměna dat mezi programy na základě otevřených
    datových formátů

9:00  9:50: Automatizace při projektování          
                      
betonových konstrukcí
 
Ing. Martin Kovač, ALLPLAN Česko s.r.o.

✓ Automatické převedení konstrukčního modelu na
    analytický (minimalizace ruční práce na vytváření
    statického modelu budovy)

✓ Funkce pro automatické parametrické vyztužení
    prvků

✓ Efektivní navrhování prefabrikovaných konstrukcí

 

 

9:55 10:45: Efektivní modelování produktů Schöck
                        pro přerušení tepelných mostů

Ing. Jan Vopička, Schöck-Wittek, s.r.o.

✓ Modelování atypických balkonů v libovolném FEM
    prostředí

✓ Rychlé a koncepční navrhování

✓ Výpočty sendvičových stěn Schöck Isolink


 

 

 

10:45 – 11:15: Coffee break
 

11:15 12:05: Návrh a použití spřažených nosníků 
                          DELTABEAM

 

Ing. Slavomír Pargáč, Peikko Slovakia s.r.o.

✓ Teorie návrhu a  vhodné způsoby využití

✓ Proces návrhu - spolupráce statik & technická
    podpora Peikko

✓ Praktická ukázka návrhu v programu PEIKKO
    Designer Delta DELTABEAM

 

 

12:10 - 13:00: Návrh a posouzení netypických 
                         geometrií betonových konstrukcí
                         v IDEA StatiCa Detail

 

Ing. Petra Komárková, IDEA StatiCa s.r.o.

✓ Atypické rámové rohy

✓ Konstrukce s otvory

✓ Využití 2D nelineárního řešení (metoda CSFM)

9:00  9:50: Vhodné typy výpočtových modelů
                      v Midas Civil
 
Ing. Petra Komárková, IDEA StatiCa s.r.o.

✓ Možnosti a úskalí modelování silničních mostů 

✓ Rozdíly mezi jednotlivými typy modelů

✓ Vliv typu modelu na posuzování v IDEA StatiCa

 

 

 

 

 

9:55 10:45: Dynamická analýza mostů v Midas
                        Civil: 
Trojská lávka v Praze

Ing. Petr Harazim, Ph.D. Valbek s.r.o.

Ing. Lukáš Juříček, IDEA StatiCa s.r.o.

 Principy dynamické analýzy v midas Civil

 Analýza vlastních tvarů

 Správné modelování systému tlumení

 

 

10:45 – 11:15: Coffee break
 

 

11:15 12:05: Posouzení předpjatého příčníku
                          a zhlaví pilíře

 

Ing. Lukáš Bobek, IDEA StatiCa s.r.o.

Ing. Lukáš Juříček, IDEA StatiCa s.r.o.

✓ Nová funkce předpětí v IDEA StatiCa Detail

✓ Rozdíl ve vyztužení - předpjatý versus nepředpjatý
    prvek

✓ Interpretace výsledků

 

12:10 - 13:00: Pevnostní analýza mostního oblouku

 

Ing. Lukáš Juříček, IDEA StatiCa s.r.o.

✓ Export geometrie pomocí Check-bot z MKP programu

✓ Analýza vlastních tvarů ztráty stability

✓ Posouzení oblouku geometricky a materiálově
    nelineární analýzou s vlivem imperfekcí

bottom of page