František Wald

overlay

prof. Ing. František Wald, CSc.

Profesor František Wald vede katedru ocelových a dřevěných konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V navrhování ocelových konstrukcí se specializuje na styčníky ocelových konstrukcí, hliníkové konstrukce, navrhování lešení a požární spolehlivost. Během své bohaté kariéry se účastnil desítek evropských projektů zabývajících se návrhem styčníků, komponentní metodou, ocelovými i betonovými detaily a také pokročilými metodami analýzy konečných prvků.

Za svoji práci na metodě CBFEM (Component-based Finite Element Method) získal prof. Wald cenu Pavla Juchelky a ECCS Charles Massonet Award. Je autorem celé řady zásadních vědeckých publikací.

Na konferenci se můžete těšit na jeho prezentaci „Metody návrhu, normy a moderní technologie“.

S nadhledem sobě vlastním vás prof. Wald zavede nejdříve do světa aktuálních i budoucích norem, kterými se řídí každodenní práce většiny oborových specialistů. Podíváme se také na nové metody verifikace a validace. A jakožto zástupce akademické obce na této konferenci, určitě vás také vtáhne do debaty o stavu současného systému vzdělávání a školství v oboru statiky. Určitě přijde čas na otázku, co vlastně na školách učit – vzorce nebo chování konstrukcí?

Partneři konference

Mediální partneři