Program

overlay

Středa 18. září 2019

Sekce 1 - Případové studie

9:00 - 10:00
Případová studie 1 - Ocel

Český projekt solární elektrárny v Haixi (Čína)

Ing. Jan Vopička - Allcons Industry s.r.o.

Případová studie 2 - Ocel

Zastřešení nádraží Waterloo (Londýn) - projekt Mott MacDonald

Ing. Jana Kaděrová, Ph.D. - IDEA StatiCa s.r.o.

10:00-10:15 Přestávka / Coffee Break
10:15 - 11:15
Případová studie 1 - Mosty
  • Železniční most přes řeku Olši (Mostní dílo roku 2017)

Ing. Jaroslav Sedláček - Moravia Consult a.s.

Případová studie 2 - Mosty
  • Tramvajový most přes I/27 - od projektu po realizaci

Ing. Libor Kožik - FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

11:15-11:30 Přestávka / Coffee Break
11:30 - 12:30
Případová studie 1 - Beton

Projektujeme ikonické stavby – Národný futbalový štadión (Slovensko)

  • Dipl.- Ing. Jaroslav Repa, PhD. - STAVOKOV PROJEKT s.r.o

Případová studie 2 - Beton
  • Zesilování konstrukcí v průmyslu

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – Fakulta stavbení, VUT v Brně

Případová studie 3 - Beton
  • Předpjatý beton = navíc jedno podlaží! (Obchodní galerie Vsetín)

Ing. Tomáš Fremr, Ph.D. – STATIC Solution s.r.o.

12:30 Oběd

Sekce 2 - Workshopy

9:00 - 10:00
Workshop - Beton

Posouzení předpjatého betonového mostu na D1 – Podbanské (Slovensko)

prof. Ing. Martin Moravčík, PhD. – Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žilině

Ing. Orsolya Kartali – IDEA StatiCa s.r.o.

Projektové podklady ke stažení
10:00-10:15 Přestávka / Coffee Break
10:15 - 11:15
Workshop - Ocel

Návrh a posouzení ocelových styčníků z projektu solární elektrárny Haixi (Čína)

11:15-11:30 Přestávka / Coffee Break
11:30 - 12:30
Workshop - Midas

Předpínání deskostěnových prvků

12:30 Oběd

Partneři konference

Mediální partneři