STATIKA A TECHNOLOGIE


Konzervativní statika a progresivní technologie

– jde to dohromady?

17. –18. září 2019

BRNO / FAST VUT

Přihlášení
overlay

Kdy?

17. – 18. září 2019

 

Kde?

Fakulta stavební VUT v Brně

Veveří 331/95, Brno 602 00
Statika a technologie 2019

Proč na akci nesmím chybět?

Aktuální témata z oblasti analýzy, návrhu a projekce stavebních konstrukcí

Setkání s významnými osobnostmi z oboru

Ideální prostředí pro sdílení zkušeností s kolegy z oboru

Inovativní a interaktivní formát konference

Akce se koná pod záštitou děkana FAST VUT, prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc.

Členové ČKAIT za účast na konferenci obdrží 2 body v rámci programu celoživotního vzdělávání. 

Členové ČKA za účast na konferenci obdrží 3 body v rámci Celoživotního profesního vzdělávání. 

Program

Úterý 17. září 2019

Prezentace

STATIKA V TECHNOLOGIÍCH – TECHNOLOGIE VE STATICE

 • prof. Ing. František Wald, CSc. – ČVUT Praha
 • Dipl.-Ing.  Werner Lutz – Hilti AG
 • Ing. Lubomír Šabatka, CSc. – IDEA StatiCa s.r.o.
 • Ing.  Jaromír Kabeláč, Ph.D. – IDEA StatiCa s.r.o.
Diskuzní panely

TECHNOLOGIE V PROJEKTOVÁNÍ. PROJEKTANT NEBO ROBOT?

 • prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. – děkan FAST VUT v Brně
 • Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – ředitel Kloknerova ústavu, ČVUT Praha
 • Ing. Zdeněk Horníček – technický ředitel, Fevia s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Vít – jednatel společnosti Skála&Vít
 • Ing. Robert Vorschneider – vedoucí ateliéru Mosty, VALBEK CZ Plzeň
 • Ing. Dana Wangler – vedoucí střediska mostů, SUDOP PRAHA a.s.
NETWORKING, PREZENTACE PARTNERŮ, SPOLEČENSKÁ ČÁST

Středa 18. září 2019

STATIKA A TECHNOLOGIE V KAŽDODENNÍ PRAXI 

Případové studie a praktické workshopy
Zobrazit celý program

Co je v ceně vstupenky?

 • Vstup na 1 / 2 dny
 • Elektronické verze všech prezentací
 • Catering
 • Vstup na večerní společenskou část

Partneři konference

Mediální partneři