top of page
Konference Statika a technologie je opět plánována jako dvoudenní setkání. První den se ponese ve znamení diskusních panelů na odborná témata. Den druhý bude zaměřen na tematické workshopy, ve kterých budete mít příležitost si prohloubit praktické dovednosti.
Úterý 26. 9. 2023
10:00 – 12:00: Registrace & oběd v restauraci hotelu
 
12:00 – 13:30: Jaké jsou trendy ve statice stavebních konstrukcí?
 
Jaké jsou trendy v navrhování konstrukcí? Budeme navrhovat za deset let stejně jako nyní? Stíhají eurokódy zapracovávat změny v technologiích? Posledních sto let používáme ocel, beton, dřevo, zdivo. Co jiné materiály? Čeká nás doba vysokopevnostních betonů nebo kompozitních materiálů?

Různé materiály

✓ Důraz na výběr materiálu
✓ Akcent nových trendů
✓ Budoucnost konstrukcí
Středa 27. 9. 2023
9:00 – 13:00: Tématické workshopy
9:00 – 13:00: Tématické workshopy

Témata workshopů budou zveřejněna v průběhu června a července.

13:00: Oběd a závěr konference
Konference Statika a technologie je opět plánována jako dvoudenní setkání. První den se ponese ve znamení diskusních panelů na odborná témata. Den druhý bude zaměřen na tematické workshopy, ve kterých budete mít příležitost si prohloubit praktické dovednosti.
Úterý 26. 9. 2023
10:00 – 12:00: Registrace & oběd v restauraci hotelu
 
12:00 – 13:30: Jaké jsou trendy ve statice stavebních konstrukcí?

Panelisté: 
Lukáš VráblíkFrantišek Wald / Jan Mourek / Lubomír Šabatka

Jaké jsou trendy v navrhování konstrukcí? Budeme navrhovat za deset let stejně jako nyní? Stíhají eurokódy zapracovávat změny v technologiích? Posledních sto let používáme ocel, beton, dřevo, zdivo. Co jiné materiály? Čeká nás doba vysokopevnostních betonů nebo kompozitních materiálů?

Budoucnost procesu navrhování
 Flexibilita Eurokódu
 Vývoj nových materiálů
Automatizace
13:50 – 15:15: Nahradí statika stroje?

Panelisté:
 Igor SeifertBořek ČerbákJohnson DarkwahVojtěch Chalupa
 
Je umělá inteligence přínos nebo hrozba? Umí ji náš obor využít? Je budoucnost v automatizaci a parametrizaci úloh? Stíháme tempo jiných oborů? Na co se mají softwarové firmy soustředit ve vývoji programů? Sdílíme v rámci oboru dostatečně efektivně zkušenosti a data?

 Sdílení dat
Rychlost vývoje oboru
Využití umělé inteligence
 Adopce nových technologií
15:35 – 17:00: Jde dělat statiku jako úspěšný business?

Panelisté:
 Lukáš MaňásekMatej HrubýJán LacoTomáš Hrbáček
 
Statik je nejen inženýr, ale často i podnikatel. Lze být úspěšný v podnikání ve statice? Lze vybudovat firmu s mezinárodním přesahem? Nebo je cesta v design-and-build službách? Může být projekční kancelář jako start-up a skončit úspěšným exitem? Jak se na statické kanceláře dívají lidé zvenčí?

Statika jako podnikatelský záměr
 Proniknutelnost trhu a jeho škálovatelnost
 Inspirace ze zahraničí
Cenotvorba
19:00 – 23:00: Společenský večer a networking
Středa 27. 9. 2023
9:00 – 13:00: Praktické workshopy
Společně s partnery jsme pro Vás připravili zajímavé workshopy. Workshopy poběží souběžně, vyberete si pro Vás ten nejzajímavější.
Blok 1 - 9:00 až 9:50

Praktický průvodce pro navrhování spřažených ocelobetonových mostů

Ing. Pavel Kaláb, Ph.D., IDEA StatiCa s.r.o.

 Principy modelování v midas Civil

 Vyhodnocení ocelové části průřezu a betonové desky

 Stanovení účinku spřažení

Pokročilé typy analýz v IDEA StatiCa Connection

Ing. Jana Kaděrová, Ph.D., IDEA StatiCa s.r.o.

 Požární odolnost přípojů

 Pokročilá správa operací

 Automatický výběr rozhodujících kombinací

Návrh šroubových spojů betonových prefabrikátů

Ing. Gabriel Morvay, Peikko Slovakia s.r.o.

 Problematika spojů betonových prefabrikátů

 Peikko Designer - volně dostupný online software na bezpečnější a efektivnější návrh spojů

 Vysvětlení návrhu na základě konkrétního příkladů

Blok 2 - 9:55 až 10:45

Dynamická analýza mostů pro VRT

Ing. Lukáš Juříček, IDEA StatiCa s.r.o.

 Principy posuzování mostů na vysokorychlostních tratích

 Různé typy dynamických úloh v Midas Civil

 Princip Transientní dynamické analýzy

Kdy nestačí normový postup pro posouzení klopení?

Ing. Adam KožoušekIDEA StatiCa s.r.o.

 Nedostatky analytického řešení s kritickou silou Ncr

 Analytický přístup vs. numerický přístup v aplikaci Member

 Praktické řešení (ne)jednoduchého problému

Dimenzování štíhlých sloupů a stěn

Ing. Pavol Valach, SCIA CZ s.r.o.

 Nominální tuhost a křivost

 Fyzikálně nelineární výpočet sloupů a stěn

 Využití integračních dílců ve SCIA Engineer

Coffee break - 10:45 až 11:15
Blok 3 - 11:15 až 12:05

Využití BIM modelu mostní konstrukce v prostředí Midas (EN)

Alessandro Laurenza, MIDAS

 Parametrická tvorba BIM modelu rámového mostu v MIDAS CIM

 Export modelu do MIDAS Civil

 Možnost MIDAS API při výpočtu a tvorbě výstupu

Zesílení v IDEA StatiCa Member

IngLukáš Juříček, IDEA StatiCa s.r.o.

 Posouzení excentricky připojeného podélného ztužidla

 Vysvětlení lokální a globální imperfekce 

 Zesílení průřezu a následný přepočet únosnosti a stability pomocí GMNIA

Návrh termického oddělení vrchní stavby

Ing. Jan Vopička, Schöck-Wittek s.r.o.

 Co to je termické oddělení vrchní stavby?

 Proč a jak separovat konstrukci vrchní a spodní stavby?

 Statický návrh oddělení primárních nosných prvků

Blok 4 - 12:10 až 13:00

Návrh štíhlých mostních pilířů

Ing. Pavel Kaláb, Ph.D., IDEA StatiCa s.r.o.

 Shrnutí základní teorie a přístup eurokódů k návrhu štíhlých prvků

 Zadání geometrické a materiálové nelinearity

 Posouzení dle metody GMNIA

Jak využít Allplan při různých materiálových řešeních

Ing. Martin Kovač, ALLPLAN

 Allplan pro monolitické konstrukce

 Allplan pro prefabrikované konstrukce

 Allplan pro ocelové a dřevěné konstrukce

Efektivní modelování ŽB konstrukce

Ing. David Neužil, Construsoft CZ s.r.o.

 Modelování betonových konstrukcí v Tekla Structures

 Vyztužování, generování výkresů a zapracování změn

 Export kotvení do IDEA StatiCa Connection

13:00: Oběd a závěr konference
bottom of page